lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września (wtorek) 9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

11 września (piątek) 17.00

Zebranie z rodzicami

14 października (środa)

Dzień Edukacji Narodowej

11 listopada (środa)

Święto Odzyskania Niepodległości

Ślubowanie klas mundurowych

 

Zebranie rodziców uczniów klas I-III

 

Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

 

Akademia Boże Narodzenie

23 grudnia-31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

25 stycznia 2021

Konferencja klasyfikacyjna uczniów klas I - III

 


Zebranie rodziców uczniów klas I-III, powiadomienie o ocenach


4 - 17 stycznia

Ferie zimowe

 

Konferencja plenarna na I półrocze

 


Powiadomienie rodziców uczniów/pełnoletnich uczniów klas III o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych; Zebranie informacyjne dla rodziców klas I-II

 

Obóz WDSZ / termin do ustalenia

1 kwietnia – 6 kwietnia 

Wiosenna przerwa świąteczna

15 kwietnia

Dzień Kadeta

30 kwietnia

Zakończenie roku szkolnego dla klas III

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego PP

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Pisemny egzamin maturalny z matematyki PP

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego PP

 

Powiadomienie rodziców uczniów klas I-II o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych;

 

Konferencja klasyfikacyjna uczniów klas I-II

25 czerwca

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

Konferencja plenarna

26 czerwca - 31 sierpnia

Ferie letnie