lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

29 marca–3 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
5 kwietnia (czwartek) Powiadomienie rodziców/ uczniów pełnoletnich klas III o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych; Zebranie informacyjne dla rodziców klas I-II
19 kwietnia (czwartek) Konferencja klasyfikacyjna dla klas III
23 kwietnia (poniedziałek) Dzień ,,KADETA”
27 kwietnia (piątek) Zakończenie roku szkolnego dla klas III
Egzamin maturalny

4 maja j. polski PP

7 maja matematyka

8 maja j.angielski

7 czerwca (czwartek) Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych dla klas I-II
18 czerwca (poniedziałek) Konferencja klasyfikacyjna dla klas I-II
22 czerwca (piątek) Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-II