lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

Dyrektor szkoły mgr Anita Lipnicka-Czyszczoń
Godziny przyjmowania stron: wtorki 12.00 - 15.30

Zastępca dyrektora mgr Aneta Dudek
Godziny przyjmowania stron: czwartki 11.45 - 14.15

Zastępca dyrektora ds. Służb Mundurowych
mgr Roman Kumala
Godziny przyjmowania stron: poniedziałki 12.00 - 15.30

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg: środy 12.30 - 15.30