lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

Zakończenie Obozu Mundurowego

Dodano

W ostatnim dniu szkolenia poligonowego, kadeci klasy mundurowej zajmowali się środkami minersko - zaporowymi, działaniami taktycznymi żołnierza w sekcji dwu- i trzyosobowej, działaniami w rejonie ześrodkowana oraz działaniami w punkcie kontrolno - ochronnym.
Na koniec kadeci złożyli egzamin pisemny, który sprawdzał nabyte umiejętności praktyczne w czasie szkolenia.

Zdjęcia wykonał: p. Marek Kucht

Wróć