lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

Klasa sportowa

Piłka nożna chłopców

Zajęcia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dodano

W Kampusie UJ w nowocześnie wyposażonej auli wzięliśmy udział w wykładzie doktora Ryszarda Lehmana: Właściwości substancji w niskich temperaturach. Wykładowca interesująco objaśnił, w jaki sposób łączy się dzisiaj badania naukowe z nowoczesnymi technologiami. Poznaliśmy możliwości wykorzystania skroplonych gazów: azotu, tlenu, wodoru, argonu i ich związek z łodziami podwodnymi, rakietami, poduszkowcami a także z zamrożoną pizzą , leczeniem chorób oraz hibernacją człowieka.
Po wykładzie przyszła pora na niezwykłe pokazy chemiczne, które zapoczątkował już w XIX wieku znany profesor UJ Karol Olszewski. Pokaz składał się z szeregu doświadczeń przedstawiających właściwości substancji po zanurzeniu w ciekłym azocie, zestalanie argonu, rozdzielanie skroplonego powietrza, zmiany właściwości zamrożonych substancji organicznych, przemiany fazowe w metalach i niemetalach.
Obserwowaliśmy także niezwykłe zjawisko Leidenfrosta, czyli jak bezpiecznie włożyć rękę do ciekłego azotu o temperaturze minus 195 stopni C.
Kropką nad „i” był wybuch mieszaniny piorunującej. Na zakończenie mogliśmy położyć na dłoni zestalony dwutlenek węgla o temperaturze minus 80 stopni C.
Mamy nadzieję, że udało nam się zainspirować do zgłębiania tajemnic niezwykłych nauk, jakimi są chemia i fizyka.

Wróć