lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

Procedury bezpieczeństwa dotyczące COVID-19

Dodano

 

REGULAMIN SZKOŁY W ZAKRESIE COVID-19

1. Młodzież do szkoły przychodzi w maseczkach, przy wejściu dezynfekuje obowiązkowo dłonie.
2. Na korytarzach każdy pracownik szkoły, nauczyciel i uczeń przebywa w maseczkach ochronnych.
3. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły obowiązkowo poddawana jest badaniu temperatury.
4. Jeżeli nauczyciele, pracownik szkoły lub uczeń stwierdzi u siebie gorączkę lub inne objawy chorobowe, powiadamia stosownie dyrekcję szkoły, lub wychowawcę i pozostaje w domu.
5. W szkole wyznaczone są strefy gdzie poszczególne klasy mogą przebywać w czasie przerw.
6. W czasie przerwy lekcyjne połowa klasy pozostaje na miejscu, a druga połowa wychodzi do strefy wyznaczonej i tak przemiennie, co godzinę lekcyjną każda grupa.
7. W szatni w czasie zmiany obuwia i okrycia w każdym boksie może przebywać max. 5 osób.
8. Młodzież ma obowiązek zachowania między sobą dystansu, zapobiegamy witaniu się, uściskom, przytulaniu.
9. Uczniowie przez cały dzień lekcyjny przebywają w jednej klasie, jedynie nauczyciele będą się przemieszczać i będą dbać o to aby po każdej godzinie lekcyjnej dokonać wietrzenia sali.
10. W okresie od 02.09.2020 r. Młodzież może wychodzić z budynku szkoły na teren boiska sportowego oraz trybun w każdy pogodny dzień, gdy będą dobre warunki atmosferyczne.
11. Główne wejście do budynku szkoły jest zamknięte. Przy drzwiach znajduje się domofon, którym powiadamiamy obsługę lub sekretariat.
12. Po zakończonych zajęciach każda klasa poddawana jest dezynfekcji.
13. W sytuacji gdy uczeń zgłosi że miał kontakt z koronawirusem przed upływem 48 godzin, uczeń pod nadzorem opuszcza klasę a zajęcia odbywają się w normalnym trybie. Uczeń zostaje umieszczony w izolatce i oczekuje na przyjazd rodzica – odbywa 14 dniową kwarantannę.
14.  Jeżeli stwierdzona zostanie sytuacja że uczeń miał kontakt z koronawirusem do 48 godzin, powiadomiona zostaje dyrekcja oraz SANEPID Chrzanów. Uczeń zostaje umieszczony w izolatce Ustalamy kto miał kontakt z tą osobą od momentu przyjścia do szkoły. Klasa zostaje przewietrzona i odizolowana od innych innych uczniów do czasu podjęcia decyzji.
15. Każdy nauczyciel, pracownik lub uczeń jeżeli ma alergię, astmę lub inną chorobę uniemożliwiającą noszenie maseczki ochronnej winny jest dostarczyć dyrekcji lub wychowawcy zaświadczenie.
16. W innych niż wymienione sytuacjach postępujemy adekwatnie do potrzeb.

Wróć