lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

Pilotażowy program MON dla klas mundurowych- zajęcia w jednostce wojskowej

Dodano

Przeprowadzone zajęcia obejmowały musztrę indywidualną i zespołową, posługiwanie się sprzętem i indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami, budowę i obsługiwanie techniczne wyposażenia indywidualnego oraz zapoznanie z zakresem sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej, obowiązującego w SZ RP.

Wróć