lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

Klasa sportowa

Piłka nożna chłopców

Ministerstwo Obrony Narodowej dofinansowuje Certyfikowany Pion Klas Mundurowych w Liceum Ogólnokształcącym w Trzebini

Dodano

01 grudnia 2017 r. Stowarzyszenie proobronno – oświatowe „KADET” jako organ prowadzący Liceum Ogólnokształcące w Trzebini podpisało umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Dzięki dofinansowaniu MON w wysokości 42.250,00 zł Liceum Ogólnokształcące w Trzebini zostało doposażone w profesjonalny sprzęt szkoleniowy dla klas mundurowych oraz mundury.

Wróć