lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu objęła patronat nad naszym Liceum

Dodano

W dniu 14 listopada 2019 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Małopolską Uczelnią Państwową im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu a Liceum Ogólnokształcącym w Trzebini. Umowa została zawarta przez JM Rektora prof. zw. dr hab. Witolda Stankowskiego oraz Panią Annę Dudę, Prezes Stowarzyszenia proobronno – oświatowego KADET, które prowadzi Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
Dzięki temu porozumieniu MUP w Oświęcimiu obejmie patronat nad zespołami klasowymi naszego LO oraz w ramach współpracy zorganizuje spotkania konsultacyjne, udziały pracowników, uczniów i studentów w organizowanych warsztatach, konferencjach, oraz pokazach.
Link do wydarzenia:
https://uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl/patronat-mup-oswiecim-nad-zespolami-klasowymi-lo-w-trzebini

Wróć