lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

Egzaminy praktyczne i teoretyczne klasy III mundurowej i kolejne zajęcia w ramach Wojskowego Dnia Szkoleniowego

Dodano

W dniu 10.01.2020 r. rozpoczęto Nowy Rok 2020, egzaminem klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini na terenie jednostki wojskowej 6 Batalionu Dowodzenia w Krakowie.
Kadeci Liceum zdawali egzaminy z części teoretycznej oraz praktycznej przedmiotu Edukacji Wojskowej, kończąc tym samym naukę z tego przedmiotu.
5 uczniów zdobyło maksymalną liczbę punktów, co przełożyło się tym samym na otrzymanie końcowej oceny celującej.
W tym czasie uczniowie II klasy mundurowej odbywali swoje kolejne zajęcia w ramach Wojskowego Dnia Szkoleniowego.
Tym razem omówiono i przećwiczono zagadnienia dotyczące:
- działanie żołnierza w różnych sytuacja taktycznych,
- czynności przygotowawcze do strzelania (ładowanie magazynków, przygotowanie broni do strzelania, składanie i rozkładanie broni, obsługa broni).

Zdjęcia wykonał Marek Kuchta

Wróć