lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

EGZAMIN MATURALNY 2020 - informacje

Dodano

Drodzy Maturzyści!
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego:

  • Informacja o organizacji i sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego - Kliknij
  • Wytyczne dla maturzystów – Kliknij
  • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów – Kliknij
  • Harmonogram przeprowadzania egzaminu – Kliknij
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku – Kliknij
  • Pełne informacje o egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 zawarte są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Wróć