lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

Klasa sportowa

Piłka nożna chłopców

Zebranie z rodzicami uczniów klas III

28 marca 2019 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klasy III;

- powiadomienie rodziców uczniów klas III o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych;

Zebranie z rodzicami uczniów klas I - II

27 marca 2019 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klas I - II.