lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

 Liceum Ogólnokształcące w Trzebini jest wyjątkową placówką na mapie oświatowej powiatu chrzanowskiego. To znakomity przykład szkoły nowoczesnej, idącej z duchem czasu, przygotowującej młodych ludzi do samodzielności i dorosłego życia. Swymi działaniami prezentuje zupełnie nową jakość edukacji. Poza kształceniem ogólnym stwarza doskonałe warunki do rozwoju zainteresowań młodych ludzi. Paleta zajęć jest bardzo bogata. Dzięki współpracy liceum z MON, Policją, Strażą Pożarną, Zakładem Karnym w Trzebini, Służbami medycznymi, przedszkolami, czy uczelniami wyższymi młodzież nabywa umiejętności, sprawności i kompetencji. Praca z profesjonalistami stwarza duże możliwości, a szkole zapewnia wiarygodność. Uczniowie klas służb mundurowych mają wiele osiągnięć w zawodach i mistrzostwach ogólnopolskich. W szkole działa koło dziennikarskie wydające gazetkę "What's up", koło języka włoskiego. Odbywają się zajęcia samoobrony. W klasie pedagogicznej oraz ratownictwa i opieki medycznej odbywają się zajęcia języka migowego.

Nasze liceum charakteryzuje się ciekawą i bogatą ofertę edukacyjną.
]Zapraszamy do klas:

PEDAGOGICZNEJ:

 pedagogika wczesnoszkolna, psychologia-resocjalizacja

SŁUŻB MUNDUROWYCH:

wojskowo-policyjno-pażarnicza
 
RATOWNICTWA I OPIEKI MEDYCZNEJ
DZIENNIKARSKIEJ

MATEMATYCZNEJ

OGÓLNEJ

Jeśli lubisz współpracę z ludźmi – przyjdź do nas.

Jeśli chcesz przeżyć ciekawą przygodę, sprawdzić siebie w różnorodnych sytuacjach, spróbować czegoś całkiem nowego – czekamy właśnie na Ciebie.

Poza interesującymi profilami, gwarantujemy solidne, rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego i na studia, przyjacielską atmosferę, ciekawą ofertę pozalekcyjną.

GIMNAZJALISTO!!!
Nie zwlekaj z decyzją, serdecznie zapraszamy!!!

Wszelkie informacje dotyczące naboru uzyskasz w sekretariacie szkoły
w godz. 8.00 do 14.00 (tel./fax. 32 612 22 01), drogą mailową: lo.trzebinia@gmail.com
oraz na stronie internetowej liceum.