lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

Klasy służb mundurowych (wojskowo - policyjno - strażackie)

 

Od 1 września 2017 roku klasy służb mundurowych naszego liceum biorą udział w pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Program został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 Klasy służb mundurowych wyposażają w wiedzę i umiejętności ułatwiające poruszanie się w tematyce funkcjonowania Wojska, Straży, Policji, Służby Więziennej, Służby Granicznej i Celnej. Zajęcia kształtują charakter, uczą samodyscypliny, wytrwałości i odpowiedzialności.

W klasie mundurowej realizowany jest dodatkowy przedmiot „Wiedza o Służbach Mundurowych”, bazujący na programach szkoleniowych rekomendowanych przez MON i MSWiA.

Uczniowie tych klas mają przywilej noszenia munduru wojskowego.

Noszący mundur zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. z 2016 r. poz. 354).

Istnieje możliwość wypożyczenia munduru na 3 lata.

Klasy Służb Mundurowych naszego Liceum funkcjonują na podstawie POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY zawartych z:

- 5 Batalionem Dowodzenia im. gen. broni St. HALLERA w Krakowie

- Wojskową Komendą Uzupełnień w Oświęcimiu

- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie

- Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie

- Starostwem Powiatowym w Chrzanowie

- Zakładem Karnym w Trzebini

- LOK w Chrzanowie

 

Współpracujemy również z:

- Biurem do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej

- Federacją Organizacji Proobronnych w Warszawie

- Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Krakowie

- 6 Batalionem Powietrznodesantowym w Krakowie

- Służbą Medyczną „MALTA”

- Jednostkami OSP w Trzebini Sierszy, Płokach, Żarkach i Rozkochowie

 

Należymy do elity klas mundurowych w Polsce!

 

Co ZYSKASZ w klasie Służb Mundurowych?

- dodatkowe zajęcia w ramach Wiedzy o Służbach Mundurowych,

- wyjazdy na obozy survivalowe,

- naukę samoobrony,

- zajęcia w parku linowym, wspinaczkę,

- trening strzelectwa sportowego, ASG, paintball,

- zajęcia w ramach sportów wodnych,

- ćwiczenia w Jednostkach Wojskowych, na poligonie i in.

Zajęcia prowadzą instruktorzy i specjaliści oraz funkcjonariusze poszczególnych służb mundurowych.

Uczniowie mają możliwość ukończenia kursu Strażaka Ratownika I stopnia.

Sugerowane rozszerzenia:

geografia, WOS, j. angielski

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

Prawo, Kryminologia, Kryminalistyka, Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne, Stosunki międzynarodowe, Studia dla  funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służb Mundurowych i in.

Przygotowanie do pracy/służby w:

Siłach Zbrojnych RP, Policji i Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Służbie Celnej.

Jeśli planujesz ochotniczą służbę wojskową, w tym służbę przygotowawczą, Narodowych Sił Rezerwowych, zawodową służbę wojskową, czy też służbę kandydacką lub w Wojskach Obrony Terytorialnej u nas zdobędziesz niezbędne przygotowanie.

Nauka w liceum jest całkowicie bezpłatna.