lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

Zapraszamy do zapoznania się z PREZENTACJĄ

 

Klasy mundurowe - Oddział Przygotowania Wojskowego (certyfikat MON)

  • Od 1 września 2017 roku klasy służb mundurowych naszego liceum biorą udział w pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Program został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
  • Od 1 września 2020 roku, klasy służb mundurowych naszego liceum biorą udział w programie ustalonym przez MON „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w ramach którego prowadzimy Oddziały Przygotowania Wojskowego.

Klasy służb mundurowych wyposażają w wiedzę i umiejętności ułatwiające poruszanie się w tematyce funkcjonowania Wojska, Straży, Policji, Służby Więziennej, Służby Granicznej i Celnej. Zajęcia kształtują charakter, uczą samodyscypliny, wytrwałości i odpowiedzialności.
W klasie mundurowej realizowany jest dodatkowy przedmiot „Wiedza o Służbach Mundurowych”, bazujący na programach szkoleniowych rekomendowanych przez MON i MSWiA.
Uczniowie tych klas mają przywilej noszenia munduru wojskowego.
Noszący mundur zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. z 2016 r. poz. 354).
Istnieje możliwość wypożyczenia munduru na 4 lata.
Klasy Służb Mundurowych naszego Liceum funkcjonują na podstawie POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY zawartych z:
- 5 Batalionem Dowodzenia im. gen. broni Stanisława HALLERA w Krakowie
- 6 Batalionem Dowodzenia im. gen. broni Józefa KUROPIESKI w Krakowie
- 11 Małopolską Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej im. gen. brygady Leopolda OKULICKIEGO ps „Niedźwiadek”
- Wojskową Komendą Uzupełnień w Oświęcimiu
- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
- Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie
- Starostwem Powiatowym w Chrzanowie
- Zakładem Karnym w Trzebini
- LOK w Chrzanowie
 
Współpracujemy również z:
- Biurem do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej
- Biurem do Spraw „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
- Federacją Organizacji Proobronnych w Warszawie
- Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Krakowie
- 6 Batalionem Powietrznodesantowym w Krakowie
- Służbą Medyczną „MALTA”
- Jednostkami OSP w Trzebini Sierszy, Płokach, Żarkach i Rozkochowie
 
Należymy do elity klas mundurowych w Polsce!


Co ZYSKASZ w klasie Służb Mundurowych?
- dodatkowe zajęcia w ramach Wiedzy o Służbach Mundurowych,
- zajęcia z Edukacji Wojskowej zakończone egzaminem w jednostce wojskowej i uzyskaniem Certyfikatu Wojskowych Klas Mundurowych

Sugerowane przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie, język angielski
Przedmioty uzupełniające: edukacja wojskowa, wiedza o służbach mundurowych, etyka służb
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, oraz dwa przedmioty wybrane: geografia, wos