lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

Zapraszamy do zapoznania się z PREZENTACJĄ

 

KLASY:

Klasa pedagogiczna
Sugerowane przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski
Przedmioty uzupełniające: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, oraz dwa przedmioty wybrane : historia, język angielski

Klasa dziennikarska
Sugerowane przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Przedmioty uzupełniające: edukacja medialna
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane: wos, język angielski