lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

 

 

 

Klasa medyczna (biologiczno - chemiczna)

 Rozszerzenia: język angielski, biologia, chemia

Klasa dla kandydatów, którzy chcą zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wyćwiczyć podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Dodatkowym przedmiotem jest „Edukacja zdrowotna z elementami ratownictwa medycznego”. Autorski program nauczania zawiera m.in. anatomię, fizjologię, choroby zakaźne, szczepienia ochronne, urazy, choroby cywilizacyjne i wiele innych wykładów przydatnych no dalszego kształcenia na kierunkach medycznych. Oprócz wykładów uczniowie uczestniczą w zajęciach w pracowni medycznej, gdzie nabywają umiejętności praktycznych. Klasa przygotowuje do studiów: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, farmacja, medycyna, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne.