lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

Klasa sportowa

Piłka nożna chłopców

Dzięki bardzo dobremu zapleczu dydaktycznemu i bazie sportowej nauka w naszej szkole, w roku szkolnym 2019/2020,  będzie odbywała się w systemie jednozmianowym.

 

W roku szkolnym 2019/2020 absolwentów szkół podstawowych przyjmiemy do klas czteroletnich o następujących rozszerzeniach:

Klasa mundurowa

rozszerzenia: geografia, j. ang., wos

dodatkowy przedmiot: wiedza o służbach mundurowych

Klasa sportowa – piłka nożna chłopców

rozszerzenia: biologia, geografia, j. ang.

dodatkowo: 10 godzin tygodniowo WF

Klasa ogólna - grupa medyczna

rozszerzenia: biologia, chemia, j. ang.

dodatkowy przedmiot: wiedza o zdrowiu z elementami ratownictwa medycznego

Klasa ogólna - grupa pedagogiczna

rozszerzenia: j. polski, historia, biologia

dodatkowy przedmiot: pedagogika wczesnoszkolna i resocjalizacyjna wraz z językiem migowym

Klasa ogólna - grupa dziennikarska

rozszerzenia: j. polski, historia, j. ang.

dodatkowy przedmiot: elementy wiedzy dziennikarsko – medioznawczej

Klasa ogólna

rozszerzenia: j. polski, matematyka, język obcy nowożytny

 

Zajęcia lab. z fizyki i chemii w każdej klasie pierwszej

języki obce:

j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski

 

Ponadto proponujemy:

koło teatralne

koło dziennikarskie - praca w redakcji szkolnej gazetki What's up

koło italianistyczne