lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

 

Zapraszamy do zapoznania się z PREZENTACJĄ

 

Dzięki bardzo dobremu zapleczu dydaktycznemu i bazie sportowej, nauka w naszej szkole, w roku szkolnym 2021/2022, będzie odbywała się w systemie jednozmianowym.

W roku szkolnym 2021/2022 absolwentów szkół podstawowych przyjmiemy do klas czteroletnich, o następujących rozszerzeniach:

KLASA MUNDUROWA - ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO (certyfikat MON)

Sugerowane przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie, język angielski
Przedmioty uzupełniające: edukacja wojskowa, wiedza o służbach mundurowych, etyka służb
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, oraz dwa przedmioty wybrane :  geografia, wos

Test sprawnościowy, jako zaliczenie - dla kandydatów do klasy służb mundurowych, odbędzie się 24 czerwca br., o godzinie 15:00, w budynku LO. Wymagany jest strój sportowy

KLASA MEDYCZNA

Sugerowane przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
Przedmioty uzupełniające: edukacja o zdrowiu
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, oraz dwa przedmioty wybrane : biologia, chemia

KLASA PEDAGOGICZNA

Sugerowane przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski
Przedmioty uzupełniające: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, oraz dwa przedmioty wybrane : historia, język angielski

KLASA DZIENNIKARSKA

Sugerowane przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Przedmioty uzupełniające: edukacja medialna
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane: wos, język angielski